MÁ FILOZOFIE


Vedu ženy ke zdraví, spokojenosti a prosperitě.

Jak definuji tyto roviny?

  • Zdraví: porozumění fungování lidského těla a adekvátní péče o něj = vyřešení základních pilířů zdravého životního stylu¨


  • Spokojenost: jakmile rozumíte svému tělu a spolupracujete s ním, docházíte do bodu, kdy vy "nebojujete" proti svému tělu a vaše tělo "nebojuje" proti vám


  • Prosperita: jakmile máte vyřešený životní styl, máte čas i energii věnovat se jiným oblastem – poslání, podnikání, studium, rodičovství apod. a můžete tedy naplňovat svůj plný potenciál


JAK NAŠE TĚLO SKUTEČNĚ FUNGUJE

Má láska a obdiv k lidskému organismu nezná hranic. Koukám na lidské tělo tak, jak bylo formováno a definováno evolucí, ne jak se ho snaží definovat moderní trendy. Jsem zastáncem toho, že chceme-li maximálně podpořit své zdraví, musíme rozumět fungování našeho těla na maximum. Studuji proto zdraví na buněčné úrovni a ještě dál. 

Prozkoumávám fungování těla pohledem kvantových věd – tedy pohledem, který jde na mikroskopickou úroveň buněk a ještě hlouběji.


A právě z těchto věd přináším praktické pochopení a využití do každodenního života.ABYCHOM MOHLI KVALITNĚ ŽÍT SVŮJ ŽIVOT, POTŘEBUJEME ENERGII

Proto se s klientkami soustředím primárně na to, abychom v dostatečném množství tuto energii přijímaly a také abychom zamezily jejímu nadměrnému úniku.

Hlavními zdroji energie, na které se ve své praxi zaměřuji, jsou výživa a světlo.


Pokud jste ještě při jakékoliv snaze zlepšit své zdraví a žít spokojený a prosperující život téma světla neřešily, jste na správném místě. Pojďte uvítat plný potenciál všech svých buněk.


UNIKÁTNÍ SYSTÉM BUDUJÍCÍ ZDRAVÍ ŽENY

Oblasti, na které se s klientkami zaměřuji a které považuji za nejvíce klíčové:

> kvalitní a funkční výživa

> světlo a biorytmy

> optimalizace kvalitního spánku

> cykličnost ženy

> mindset a přístup k sobě samé, svému tělu a životu aneb rovina tělo–mysl–duše