KDO JSEM


Lidské tělo a jeho fungování je podle mě nejúžasnějším výtvorem evoluce a má vášeň k tomu nezná hranic. Skrze poznání z kvantových věd přináším do každodenního života úžasné postupy a nástroje, které budují zdraví skutečně od nejhlubších struktur buněk a jejich DNA. Jsem holistická mentorka, ale v první řadě jsem také žena, která stála na podobném místě jako vy a nesmířila se s povrchními doporučeními pro zdraví a spokojenost.


Mé studium začalo výživou v 15 letech, ke které se však postupně připojovaly další oblasti s tím, jak se prohlubovalo mé poznání. Výživa totiž není jen o stravě, ale především o zdravých a funkčních buňkách. Ponořila jsem se tedy do ještě hlubších sfér a začala zkoumat, jak naše tělo skutečně funguje. Výsledkem toho je i má specializace, která proudí směrem optimalizace buněk díky práci se světlem.

Nikdy jsem nesouzněla s českým vzdělávacím systémem na státních institucích. Neaktualizované informace v učebnicích, neaplikování přelomových vědních poznatků, protlačované informace, které jsou primárně předmětem finančního zisku a úzký pohled na problematiky týkající se zdraví byly pro mě jasné "red flags", proč hledat vzdělání jinde. V systému dnešní doby to bohužel již není primárně o tom zdravotní problémy (vy)řešit, ale pouze krátkodobě poskytnout "nálepku" na symptomy problémy doprovázející.

Rozhodla jsem se jít tedy cestou samostudia. Více než se upínat na to, že mi jedna škola dá vše potřebné, je pro mě zásadní vzdělávat se v patřičných oblastech od těch nejlepších nezávisle na systému, mezioborově a v potřebných hloubkách a záběrech i "mimo nastavené normy".

Nechci podporovat nefunkční systém, ale chci přispívat k jeho zlepšení.

Již od roku 2020 se má studia začala ubírat směrem holistického přístupu ke zdraví.


V roce 2021 jsem se stala jedním ze 3 nejúspěšnějších absolventů Performance univerzity Adama Česlíka. Již během tohoto studia jsem výživu začala doplňovat o další oblasti jako je např. trávení, imunita, hormony, neurotypy apod.Později jsem se účastnila programu a edukačního školení v oblasti hormonálního zdraví a cykličnosti pod vedením Kataríny M. Baniari.


Od října 2022 jsem více jak rok žila v zahraničí na Tenerife, což byla mimo jiné jedinečná příležitost otestovat a aplikovat nasbírané informace zase v jiném prostředí. S tímto rozhodnutím jsem začala budovat své vlastní podnikání a zahájila i online edukaci pro ženy formou webinářů a programů.V roce 2023 jsem se stala certifikovaným Hormone Health coach pod zahraniční institucí Institute for Integrative Nutrition. Studium bylo zaměřené především na hormonální zdraví žen a práci se specifickými hormonálními problémy či neplodností.


První čtvrtletí roku 2024 jsem zasvětila 1:1 profesnímu mentoringu pod vedením výživové specialistky a zakladatelky MG COACHING Markéty Gajdošové. Mentoring byl velkým katalyzátorem pro mé profesní působení – v ještě větší odbornosti, vášni a profesionalitě. Mým záměrem bylo ukotvení sebe jako kouče, zkvalitnění mých služeb i jejich vedení. Protože skrze práci na sobě samé, zlepšuji také práci pro vás.


Aktuálně se mimo jiné věnuji samostudiu v oblasti kvantových věd, kde se soustředím zejména na optimalizaci funkce buněk a mitochondrií. Tímto hlubokým a jedinečným studiem díky šířce témat a hloubce informovanosti získávám (r)evoluční nástroje, které mění zdraví až na genetické úrovni.

Jednoduše řečeno: pobírám náročné a odborné informace a přináším je vám lidskou řečí do každodenní praxe.

Mimo jiné jsem se účastnila také několika odborných přednášek, workshopů a školení na témata: spalování tuku, genetické testování, mobilita, krevní testy a další.


Chápu, jak nesnadné může být se zorientovat v nadmíře informací, které se na vás valí ze všech stran. Také vím, že ne každý má zájem a možnost jít opravdu do hloubky. Jelikož propojování zdánlivě nesouvisejících souvislostí, mezioborová spolupráce a opravdu holistický přístup ke zdraví nejsou zárukou přístupu na české scéně, chci být tou změnou, kterou chci vidět v našem světě.